Топаз мел - традиции с поглед в бъдещето

 • През времето на своето съществуване Топаз Мел построи и пусна в действие три мелници с общ капацитет за преработка на зърно 900 тона/24 ч.

 • Топаз Мел е най-големият производител и потребител на качествена пшеница в България. Общият капацитет на силозното стопанство възлиза на 120 000 т.

 • Топаз Мел въведе сертификат за анализ на опасностите и контрол на критичните точки НАССР и стандарт за качество ISO 9001:2008

 • Готовите брашна могат да бъдат доставяни до клиентите ни в страната и чужбина, както в насипно, така и в пакетирано състояние.

Бизнес принципи

 1. Корпоративна и социална отговорност

  Корпоративната и социална отговорност (КСО) е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество. Ние вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот. Сред главните ни цели е да спомогнем за изграждането на една стабилна социално отговорна бизнес среда в България. Ние се стремим към създадаване на трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса, като доставяме ползи и за двете страни. Нека всички виждаме повече, даваме повече и получаваме повече!!

 2. Бизнес философия и ценности

  Нашите ценности се основават на вярата в хората и екипната работа, уважаваме безрезервно традициите и семейните ценности, развиваме партньорство на основата на взаимно доверие. Всички политики, процедури и практики на Топаз Мел са внедрени и се поддържат съобразно етичните правила и норми, залегнали в най-добрите бизнес практики в международен план. Ние подкрепяме и уважаваме защитата на международните човешки права в сферата си на влияние. Стремим се да бъдем пример за добри практики в областта на човешките права във всичките си дейности и насърчаваме подобряването на социалните условия, важен фактор за продължаващо развитие.
  Нашите три основни бизнес принципа са гъвкавост, надеждност, иновативност!

 3. Нашата мисия

  Споделяме идеите и нуждите на клиентите си и виждаме нашата мисия в успеха на хората и бизнесите, които подкрепяме. Ние вярваме в клиентите си и работим заедно с тях, за да намерим най-добрите индивидуални решения – решения за тяхното утре.

 4. Нашата визия

  Стремим се да станем лидер на българския пазар, надежден партньор и предпочитан доставчик на брашна, интегрирайки нови технологии, човешки ресурси и съвременен мениджмънт, гарантиращи устойчив растеж.

 5. Нашето обещание

  Да развиваме нови, все по-качествени продукти, отговаряйки на потребностите и очакванията на нашите клиенти.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ