Общи условия и Права за ползване

 

Осъществявайки достъп до уеб сайта на „Топаз Мел ООД“, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

 

Съдържание на сайта

 

Съдържанието на уеб страниците на „Топаз Мел ООД“ е със защитени авторски права и други права върху интелектуална собственост. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „Винпром Карнобат“, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на „Топаз Мел ООД“ на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници, само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на „Топаз Мел ООД“ за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични,в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

 

Точност и истинност на информацията

 

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство. „Топаз Мел ООД“ не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъснат. „Топаз Мел ООД“ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „Топаз Мел ООД“ се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях „Топаз Мел ООД“ не носи отговорност.

 

Гаранции

 

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. „Топаз Мел ООД“ не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако „Топаз Мел ООД“ е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на „Топаз Мел ООД“ в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

 

Лична и некомерсиална употреба на информацията

 

Сайтът на „Топаз Мел ООД“ е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „Топаз Мел ООД“ и този уеб сайт.

 

Защита на авторските права и други права върху интелектуална собственост

 

„Топаз Мел ООД“ е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.topazmel.bg са собственост на „Топаз Мел ООД“. Автор на всички публикации и материали в сайта е „Топаз Мел ООД“. Ако забележите нарушение на авторски права и/или на други права върху интелектуална собственост в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: marketing@topazmel.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

 

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на „Топаз Мел ООД“и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн и Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Авторските права и всички права върху интелектуална собственост върху всички публикации на страниците на www.topazmel.bg притежава „Топаз Мел ООД“. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на „Топаз Мел ООД“. Всички права са запазени.

 

При използването на материали от интернет страниците на www.topazmel.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

 

Линкове към други уеб страници и сайтове

 

С цел да улесни достъпа Ви, „Топаз Мел ООД“може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.

 

Уебстраниците на www.topazmel.bg могат да съдържат банери (рекламни и зображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.

 

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като „Топаз Мел ООД“ няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността й точността на информацията, публикувана в тях.

 

В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

 

Забранена и непозволена употреба

 

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на „Топаз Мел ООД“ или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

 

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на „Топаз Мел ООД“, Вие приемате следните условия:

 

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

 

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

 

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. „Топаз Мел ООД“ не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт и не носи отговорност за такова съдържание. „Топаз Мел ООД“ може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

 

Имената на продуктите и марките на „Топаз Мел ООД“ са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на „Топаз Мел ООД“. Споменатите в този сайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на „Топаз Мел ООД“ или на третата страна собственик.

 

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта „Топаз Мел ООД“ си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между „Топаз Мел ООД“ и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на „Топаз Мел ООД“ и унищожавайки материалите, които сте „свалили“, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

 

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

 

Посещавайки вече уеб страниците на „Топаз Мел ООД“, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

 

Контакт с нас

 

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на „Топаз Мел ООД“ и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: marketing@topazmel.bg

 

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме, че приемате параметрите на това изявление.