ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „ПАРТНЬОР“

Лоялна програма „Партньор“ е бизнес към бизнес програма, насочена към юридически лица, настоящи и бъдещи клиенти на Топаз Мел ООД и използващи нашите брашна в собственото си производство. Програмата има самостоятелна игра всяко тримесечие от годината и голяма годишна томбола за всички участници от тримесечните игри.

ПЕЧЕЛИВШИ НА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ ОТ ГОДИШНАТА ТОМБОЛА ЗА 2022г. НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „ПАРТНЬОР“

 Участници в лоялна програма „Партньор“

Лоялната програма „Партньор“ е специализирана лоялна програма насочена към юридически лица, бизнес партньори на Топаз Мел ООД. Програмата е отворена за участие на всички собственици на обекти, тип баничарници, пицарии, пекарни, сладкарници, заведения и ресторанти, цехове за закуски и други обекти.

Задължително условие е съответният обект да е закупил продукти брашна в опаковка 25 кг на Топаз Мел ООД в съответното тримесечие.

Период на лоялна програма „Партньор“:

 Лоялна програма „Партньор“ е постоянна програма и има неопределен срок на действие.

 Механизъм на лоялна програма „Партньор“:

Веднъж на тримесечие, търговските представители на Организатора ще предоставят на собствениците на обекти, бизнес клиенти на Топаз Мел ООД –  талон със скреч карта  в знак на благодарност за партньорството и лоялността им. Всяка скреч карта съдържа уникален 8 /осем/ цифрен код. Всяко лице, получило скреч карта има възможност да регистрира този 8 цифров код, за да участва в томбола с награди, в специално създаден за целите на Програмата от Организатора уебсайт www.topazmel.bg/programa.

Необходимо е да се попълнят всички полета в регистрационната форма. Валидността на регистрацията се удостоверява с получаването на съобщение на екрана след изпращането на кода.

Едно юридическо лице, бизнес клиент на Топаз Мел ООД има право да получи 1 талон през всяко тримесечие. Има ограничение и може да регистрира само 1 код на тримесечие. Максимален брой кодове за годишната томбола на юридическо лице: 4

В началото на следващото тримесечение чрез томбала се теглят наградите за предното тримесечие. В началото на годината се теглят годишните награди и тези за 4-то тримесечие на предната година.

В годишната томбола участват всички регистрирани кодове през годината, независимо дали са печеливши кодове от тримесечните томболи.

Награди в тримесечните томболи:

30 печалби по 95 лв, които се изплащат под формата на брашно от продуктовата листа на Топаз Мел  ООД, по избор.

Награди в годишната томбола:

Наградите в годишната томбола са следните:

 • 1 награда от 3,000 лв.
 • 2 награди по 2,000 лв.
 • 7 награди по 1,000 лв.

Теглят се в началото на следващата година, първото теглене ще бъде през първите две седмици на 2023 година.

ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „МАЙСТОР“

Специално за всички Майстори, работещи и произвеждащи всекидневно вкусни продукти с брашно Топаз Мел, създадохме лоялна програма „Майстор“

Участници в лоялна програма „Майстор“

В лоялна програма „Майстор“, могат да участват само пълнолетни лица, които са служители на бизнес партньор на Топаз Мел ООД, който закупува брашна на Топаз Мел ООД в опаковка от 25 кг за да ги влaга в собствено производство на различни хлебни изделия.

Участващи продукти в лоялна програма „Майстор“:  само 25 кг опаковка

 1. Брашно тип 500 Класик
 2. Закуски
 3. Закуски Екстра
 4. Козуначено Брашно Класик
 5. Брашно за Пици
 6. Баници Екстра
 7. Баници Супер

Период на лоялна програма „Майстор“:

Лоялна програма „Майстор“ е постоянна програма и има неопределен срок на действие.

Механизъм на лоялна програма „Майстор“:

На всяка от изброените 25 кг торби, участващи продукти, има отпечатан талон. Този талон е с размер 10 х 6 см и е част от дизайна. Намира се в предната част на торбата до обозначението 25 кг.

На брашната от 1 до 5 има обозначени 4 точки в талона, а на Баница Екстра и Супер, 5 точки.

Всеки Майстор – човек, работещ с тези брашна в различни видове обекти като: баничарници, пицарии, цехове, пекарни, сладкарници и т.н., след изразходване на брашното, може да изреже талона и да събира точки.

При събрани 100 или 130 точки, той може да предаде талоните на търговският представител на Топаз Мел ООД и да ги размени за:

 • 100 точки: 1 бутилка водка Savoy 700 ml или 1 бутилка уиски Savoy 700 ml или 1 бутилка Карнобатска гроздова ракия 700 мл
 • 130 точки; 1 бокс вино Шато Карнобат 3.5л, по избор: Шардоне, Мускат, Розе, Мерло, Каберне Совиньон или Мавруд.

Размяната на талоните и получаването на бутилка алкохол или бокс вино става задължително чрез Приемо-предавателен протокол.

Всеки участник може да участва неограничен брой пъти като изрязва, събира и предава необходимият брой талони за размяна с избрана награда в програмата.