Сертификати

9001×2008
TOPAZ MEL OOD 22000 BG 2013
TOPAZ MEL OOD HACCP BG 2012
Kosher
ХАЛАЛ СЕРТИФИКАТ 2021-2022-1
ISO 22000_ENG_Топаз_Мел_ООД-1 – Slider moving

Контрол на качеството

Към мелниците има изградени и оборудвани 3 лаборатории, извършващи пълен анализ на зърно и млевни продукти (физикохимични показатели и реологични свойства). Контролът по отношение на технологията е непрекъснат, следят се параметрите на входящата суровина, производственият процес и експедицията. Изградена е и минипекарна, в която се тества качеството на готовите брашна.

IMG_5238

Разработките на отдел „Иновации“ са насочени към максимално задоволяване изискванията на клиентите и предлагане на нови продукти на пазара. В резултат на постоянния и стриктен контрол, клиентите на Топаз Мел получават брашна с постоянно високо качество. За да гарантира високото им качество, в съответствие с изискванията на Европейския съюз, през 2006 г.

Топаз Мел въведе сертификат за анализ на опасностите и контрол на критичните точки НАССР и стандартите ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, Halal и Kosher.